Tjenester

TJENESTER

Vi tilbyr blant annet prosjektering og tegningsarbeid. Vi tar også serviceoppdrag; herunder montering, service og reparasjoner. Vi utarbeider løsninger for kantiner, restauranter, kafeer, hoteller og institusjoner; både kjøkken og serveringslinjer.

PROSJEKTERING

Ved planlegging av nye storkjøkkenprosjekt, er det svært mange hensyn som må tas – enten det er snakk om små eller store planer. Det vil således være avgjørende for resultatet at denne prosessen foregår på best mulig måte. Vår erfaring og kompetanse gjør oss i stand til å gi viktige bidrag for å kvalitetssikre dette arbeidet.

Vi definerer og prosjekterer for:

  • Behov
  • Areal
  • Kapasitet
  • Utstyr
  • Brukervennlighet
  • Vareflyt
  • Gjeldende lover og regler

 

Vi tegner både i 2D og 3D og benytter markedsledende programvare som AutoCad og Revit Arcitecture. Gode tegninger og realistiske illustrasjoner gjør prosessen mer oversiktlig og sikrer både beslutningstakingen og gjennomføringen av planen.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av dine planer, små eller store.

SERVICE

Vi tilbyr serviceoppdrag både når det gjelder montering, service, reparasjoner og garantiarbeid.

Serviceavtale tilpasset dine behov

Når utstyr og løsninger er valgt, utarbeider vi forslag til en fast serviceavtale tilpasset deg og ditt kjøkken. I serviceavtalen inngår besøksfrekvens basert på dine behov.